Grundriss des UG vom Hörsaalgebäude Physik

Grundriss des 1. OG vom Hörsaalgebäude Physik

Grundriss des 2. OG vom Hörsaalgebäude Physik